Kudüs Bizim Neyimiz Olur? – Musa Biçkioğlu

Hazreti Ömer (ra) efendimizin hilafeti devrinde başkumandan Ebû Ubeyde b. Cerrâh (ra) idaresindeki İslam ordusu Kudüs’ü muhasara altına aldı. Doğu Roma idaresindeki şehrin halkı başkumandan Ebû Ubeyde b. Cerrâh’a (ra) şehri Emîrü’l-Mü’minîn’e teslim etmek istediklerini bildirdi.
Suriye ve havalisi ile yapılan anlaşmalara benzer bir anlaşma yapmak istediklerini söyleyen şehir halkı Hazreti Ömer’i (ra) beklemeye koyuldu. Hazreti Ömer (ra), Ebû Ubeyde’nin (ra) daveti üzerine Câbiye’den Kudüs’e gelerek şehri Patrik Sophronios’tan teslim aldı ve anlaşmayı imzaladı.
Hazreti Ömer (ra), Rasulullah (sav)’in Mekke’yi fethinde olduğu gibi şehre tevazu ve sadelik ile girdi. Halkın can, mal, ırz ve ibadet hürriyetini teminat altına alan emannameler yayınladı. Böylece ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa miladi 638 senesinde hürriyetine kavuşmuş oldu.
27 Kasım Çarşamba günü saat 17.00’de EF202’de Musa Biçkioğlu hocamız ile yapacağımız “Kudüs Bizim Neyimiz Olur?” isimli programa hepinizi davet ediyoruz.