İslam Medeniyeti Manevi Mimarları: Nurettin Topçu – Emin Işık

Cumhuriyet dönemi âriflerinden Nureddin Topçu’yu kıymetli hocamız Emin Işık’tan dinleyeceğiz. Hepinizi bekleriz.

29 Nisan, Pazartesi
17.30 – EF 102