İslam Medeniyeti Manevi Mimarları: Ataullah İskenderi Hazretleri – Ahmet Murat Özel

Pazartesi günü Ahmet Murat Hocamızı ağırlıyoruz. Kendisi bizlerle Şazeli Tarîkat-ı Âliyyesinin büyüklerinden, Hikem-i Atâiyye’nin müellifi Ataullah İskenderî Hazretleri hakkında konuşacak.
Hepinizi bekliyoruz.

8 Nisan 2019, Pazartesi
17.30, NH202