İslam’ın Penceresinden Kadın Erkek Eşitliği – Fatma Bayram

Fatma Bayram’ı ağırlayacağımız etkinliğimizde İslami perspektifle toplumun kadın ve erkeğe biçtiği rollerin göreceliğini tartışacak ve bu göreceliğin Müslümanlarca hangi durumlarda, nasıl ve neye göre kabul ya da ret gördüğünü ele alarak “İslam’ın insanlara verdiği farklı rol ve haklar eşitsizliğe sebep olur mu?”, “yaratılanların arasındaki farklar ümmetin yarısını mağdur mu ediyor?” gibi sorulara yanıt arayacağımız etkinliğimizde yaratılanların arasındaki farklar ve kullara verilen değişik sorumlulukların hangi kavramlarla anlaşılması gerektiğini irdeleyeceğiz.

1 Mart 2019, Cuma
17.30, NH 301