Fuat Sezgin Memorial Lectures: Klasik Argümantasyon Teorisi – Dr. Mehmet Özturan

Fuat Sezgin Memorial Lectures kapsamında Dr. Mehmet Özturan konuğumuz olacak.

Etkinliğimizde İslam tarihinde mantık alanının bir devamı olarak çalışılan adabu’l-bahs ve’l-münazara disiplininin nasıl şekillendiği ve temel unsurları ele alınacak. Bu bağlamda klasik argümantasyon teorisinin kullanım alanları ve bugün için ne kadar geçerli olduğu tartışılacaktır.