21. Yüzyılda Metafiziğin İmkanı – Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil

Konuşmacı: Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil

İçerik:
Klasik mantık temeline dayanan klasik metafizikte öne çıkan anlayış ‘kendinde şey’ dediğimiz töz/cevher anlayışıdır. Bu metafizik anlayış üzerine inşa edilen fizik ve kozmoloji, her eşyanın kendiliğe sahip olduğu ve fiziğin teleolojik bir yapıda olduğu görüşlerini savunur. Ancak çağdaş gelişmelerle fizik mekanik bir vasfa bürünmüştür. Yani artık hareket, dışsal kuvvetlerle açıklanmaktadır. Klasik fiziğin yanlışlanması klasik metafiziğe de darbe vurmuştur. Kant sonrası gerçekleşen metafiziğin elenmesi süreci ile birlikte kriz derinleşmiştir. Çağlar boyunca İslam düşünürlerinin savunduğu klasik metafizik bugün artık tümü ile savunulabilir değildir. Yeni gelişmeler ışığında, 21. yy’da metafizik yapmanın imkanının sorgulanması gerekmektedir. Bu konferansta çağdaş dönemde yaşanan gelişmeler ışığında bugün metafizik yapmanın imkanı sorgulanacaktır.