İslam Siyaset Düşüncesinde Siyasal Nerede Aranmalı? – Ahmet Okumuş

Bu konferansta İslam siyaset düşüncesi, “siyaset” ve “siyasal” arasındaki fark göz önüne alınarak incelenecektir. “Siyaset”, tıpkı ekonomi ve kültür gibi toplumun yalnızca bir diğer alt küresi iken, “siyasal” ile kastedilen siyaset de dahil olmak üzere bütün bu alt işlevsel alanların kurulum biçimidir. Bu ayrım, İslam siyaset düşüncesi için önemli imkanlar barındıran bir ayrımdır. İslam siyaset düşüncesinin aktüalite kazanması için bu ayrımın farkına varılmasının önemi ve “siyasal” olanın bugüne taşınabilirliğinin imkanı sorgulanacaktır.

Ahmet Okumuş Kimdir?

1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Programında “The Impact of Historical Imagination on Foreign Policy: the Russian Case” başlıklı tezi ile tamamladı (2001). Aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Doktorasını Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Doktora Programında “Toward a Reconciliation of Virtue and Freedom in Contemporary Political Philosophy” başlıklı tezi ile tamamladı (2010). Aynı üniversitede ders asistanı olarak görev yaptı. 2005-2006 yıllarında Notre Dame Üniversitesi Erasmus Enstitüsünde misafir araştırmacı olarak bulundu. 2002 yılından beri Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezinde çalışmalarını sürdürmektedir. Divan Disiplinlerarası Çalışmalar dergisi yayın kurulu üyesidir. İlgi alanları çağdaş ahlak ve siyaset felsefesi, karşılaştırmalı siyaset düşüncesi, demokrasi ve meşruiyet kuramları, modernlik kuramları, din ve siyaset gibi konuları kapsamaktadır. Okumuş’un yazıları Küresel Güçler, Euro Agenda Avrupa Günlüğü, Divan, Sivil Toplum Aydınlar ve Demokrasi, Brown Journal of World Affairs ve Bülten gibi dergi ve derlemelerde yer almıştır.