Ahlakın Kaynağı ve Temsiliyeti – Muhammed Emin Yıldırım

İslam alimleri dini 4 katlı bir binaya benzetirler. İlk ve temel katı iman olan İslam dininin, ikinci katı ahlaktır. Bu kadar temel nitelikte olan ahlak İslam’da en çok üzerinde durulması gereken konulardan biridir. Nitekim bundan dolayı İslam’da “güzel ahlak” mefhumu yüzyıllardan beri konuşulagelmektedir. Fakat konuşulmakta olan şeyler yaşanmadığından dolayı, özellikle de 21. yüzyılda, eylem ve söylem tutarlılığı arayan insanların akıllarında şüpheler oluşmakta, sorular kalmaktadır. Anlatılanların gerçek hayatta karşılığının olmaması çok büyük bir sorun teşkil etmektedir. Araştırmacı yazar Muhammed Emin Yıldırım tarafından verilecek olan konferansta “İslam gerçekten de güzel ahlak mıdır?” sorusunun cevabı aranacak ve toplumdaki ahlaki yozlaşmanın kaynağı üzerine konuşulacaktır.

Muhammed Emin Yıldırım Kimdir?

Muhammed Emin Yıldırım 1973 yılında Erzurum’un Horasan ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Erzurum’da tamamladı. Örgün eğitimine devam ederken bir taraftan da medresede Arapça ve Temel İslami İlimler alanlarında dersler aldı. 1999 yılından sonra Mısır’da İslami İlimler ve Arapça üzerine 5 yıl boyunca çalışmalarda bulundu. Muhammed Emin Yıldırım yaklaşık 15 yıl boyunca siyer alanında çalışmalarda bulundu ve bu çalışmalarını kurucusu olduğu Siyer Vakfında devam ettirdi.
Muhammed Emin Yıldırım ihtisas alanı ile ilgili 200’ü aşkın TV ve radyo programına katıldı ve sohbetleri yayınlandı.
Halen kurucusu olduğu Siyer Vakfında öğretim dönemi içerisinde muhtelif başlıklarda sohbetlerine devam etmektedir.
Muhammed Emin Yıldırım evli ve 3 çocuk babasıdır.