İslam Medeniyeti Manevi Mimarları: Ahmed Avni Konuk – Savaş Barkçin

Son dönem Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi entelektüellerinden ve Mevlevi postnişini Ahmed Avni Konuk’u Savaş Barkçin hocamızdan dinleyeceğiz. Sizleri de etkinliğimize bekleriz.