İslam Medeniyeti Manevi Mimarları: Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri – Kasım Yağcıoğlu

Etkinliğimizde, Bereketzade Camii emekli imam hatibi Kâsım Yağcıoğlu Hoca’dan Şeyh Şâbân-ı Velî Hazretleri hakkında, onun manevi yönü ve tasavvufi yolu ile ilgili önemli bahisler dinleyeceğiz.

10 Aralık 2018
Pazartesi, 17.00
NH 302