Osmanlı Döneminde Bosna – Fatma Sel Turhan

3 Aralık 2018 17.00

Bosna Atölyesi’nin bu oturumunda konuşmacı olarak ağırlayacağımız Doktor Öğretim Üyesi Fatma Sel Turhan ile birlikte Osmanlı dönemi Bosna’sını konuşuyor olacağız. Bosna’nın Osmanlı dönemi, bu coğrafyanın Müslümanlaşma temayülü beraberinde bugünkü sosyo-kültürel kimliğini edinmesinde ciddi bir paya sahip olması bakımından, Bosna tarihi içinde oldukça önemli bir yere karşılık gelmektedir. Programımız bugün hâlâ İslam toplumu ve kültürü için değerli bir konuma sahip olan Bosna’yı, bu konuma ulaştıran dönemi ve süreci sosyal, siyasi, kültürel etkileşimleriyle tartışmayı hedeflemektedir.

*Fatma Sel Turhan 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin tarih bölümünde 2001’de “The Abolition of the Janissary Army and Its Reflections” başlıklı teziyle yüksek lisans ve 2009’da “Rebelling for the Old Order: Ottoman Bosnia, 1826-1836” başlıklı teziyle ise doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora tezi Eski Düzen Adına Osmanlı Bosna’sında İsyan, 1826-1836 adıyla Küre Yayınları tarafından yayımlanmıştır. SETA Vakfı’nda Balkan uzmanı, Yunus Emre Enstitüsü’nde Strateji Geliştirme Müdürü olarak çalışmıştır. Çeşitli akademik ve süreli dergilerde yazıları yayımlanan Turhan, halen İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.