The Divine Wisdom – Prof. Dr. Malik Bedri

Prof. Dr. Malik Bedri’yi ağırlayacağımız etkinliğimizde bilgeliğin yaygın tanımında yer alan idrak, sağduyu, bilgi edinme, tefekkür ve sezgisel anlayış gibi kavramlar peygamberlerin yaşamları üzerinden değerlendirilecek, ilahi vahye muhatap olan peygamberlerin çevreleriyle ilişkileri, duygusal durumları ve vahiyle irtibatları bilgelik tanımı üzerinden yorumlanacaktır. Günümüz insanının bilgelik algısının, psikolojisinin ve duygusal yaşantısının bilgelik kavramındaki rolünden bahsedilecek ve bilgeliğe giden yolda tefekkürün üzerinde durulacaktır. Tefekkürün bu yönden öneminin yanı sıra insanların psiko-sosyal yaşantılarındaki rolüne de değinilecek programımıza tüm arkadaşlarımızı bekleriz.

Prof. Dr. Malik Bedri kimdir?

1932 yılında Sudan’da dünyaya gelen Prof. Dr. Malik Bedri, Beyrut Amerikan Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğrenim gördü. Ardından aynı alanda doktora eğitimini tamamladı. 1966’da Londra Üniversitesi Middlesex Hastanesi Tıp Fakültesi Psikiyatri bölümünden klinik psikolog sertifikası aldı. İngiliz Psikoloji Derneği üyesi seçilen Malik Bedri, farklı üniversitelerde öğretim üyesi ve dekan olarak çalıştı. Halen İstanbul Zaim Üniversitesinde ders vermektedir. Aynı zamanda International Association of Islamic Psychology’nin kurucu başkanıdır. Türkçeye de çevrilmiş olan Düşünme-Gözlemden Tanıklığa ve Müslüman Psikologların Çıkmazı kitaplarının müellifidir.