Süreklilik ve Dönüşüm Bağlamında İslamcılık – Doç. Dr. Lütfi Sunar

Etkinliğimiz boyunca İslamcılık düşüncesinin tarihsel süreç içerisindeki değişimine ve bu değişimlerle günümüze kadar nasıl geldiğine odaklanacağız. Bunun üzerinden İslamcılığın sabit ve değişken unsurlarını dikkate alarak bu düşüncenin bugünü ve yarını hakkında fikir yürüteceğiz.

20 Kasım 2018
Salı, 17.00
EF 206

Doç. Dr. Lütfi Sunar kimdir?

Lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi bölümlerinde, doktora eğitimini de 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı. Sosyolojik teori, şarkiyatçılık, öteki, Türkiye’de toplumsal değişim ve tabakalaşma üzerine çalışmalar yapmaktadır. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. “Marx ve Weber’de Doğu Toplumları”, “Türkiye’de İş Ortaklıkları”, “Türkiye’de Toplumsal Değişim”, “Eurocentrism at the Margins: Encounters, Critics and Going Beyond” ve “Debates on Civilization in the Muslim World: Critical Perspectives on Islam and Modernity” başlıklı kitapları ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.