Hutbe-i Şamiye Bağlamında İslam Dünyasının Temel Sorunları ve Çözümleri – İshak Özgel

Hutbe-i Şâmiye, Said Nursî’nin otuz beş yaşında iken, Şam’da, Şam ulemasının ısrarı üzerine 1911 yılında Câmi-i Emevî’de irad ettiği bir hutbedir. Hutbeyi Arapça olarak irad etmiştir. İki defa basılmıştır. Daha sonra, Said Nursi 1950’lerde hutbeyi kendisi tercüme ederek yayımlatmıştır.

20. yüzyılın başlarında irad edilen hutbe, genel olarak İslam toplumlarının dağınıklığı ve sorunlarını konu edinmektedir. Said Nursî’nin o günlerde yaptığı tespitler geçici olmayıp değerler açısından kalıcı tahlillerdir. Bu yönüyle halen yorumlanabilir özellikler içermektedir. Seminerde söz konusu eser bağlamında İslam dünyasının sorunları üzerinde tespit ve tahliller yapılacaktır.

3 Mayıs 2018
18.00 EF104

İshak Özgel Kimdir?

20/08/1969 yılında Van’ da doğdu. İlkokulu Hekimoğlu Alipaşa İlkokulu’nda Ortaokulu ve Liseyi İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde okudu. İstanbul Nuruosmaniye Kur’ân Kursu’nda hıfzını ikmal etti. 1993 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.
1996 yılında Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tefsir Bilim Dalında hazırladığı “Büyük Selçuklular Dönemi Müfessirleri” adlı Yüksek Lisans Tezi ile bilim uzmanı unvanını aldı.
1994 Yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tefsir Ana Bilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalında “Kur’an’ın Tarihsel Yorumu” adlı doktora tezi ile doktorasını tamamladı.
2003 yılında aynı fakültede Tefsir Ana Bilim Dalında Yrd. Doç. kadrosuna atandı. 2011 yılında doçent, 2015 yılında profesör oldu. Halen bu fakültede çalışmalarına devam etmektedir.
Mısır, Tunus, Ürdün ve İngiltere’de alanı ile ilgili çalışmalar yapmıştır.
Alanı ile ilgili kitapları, sempozyum bildirileri ve diğer akademik çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca Risale-i Nur, Kur’an ve Tefsir İlişkisi Üzerine araştırmalar yapmaktadır.

ishakozgel@sdu.edu.tr
http://w3.sdu.edu.tr/personel/00738/prof-dr-ishak-ozgel