Osmanlı-Türk Müzik Geleneği – Celaleddin Çelik

“Osmanlı-Türk Müzik Geleneği”
Celaleddin Çelik

Bu program dahilinde, kendisi de tanburi olan Celaleddin Çelik ile Türk-İslam sentezinin Osmanlı müziğindeki tezahürü, son dönemler esas alınarak incelenecek ve müziğin sanattaki ve gündelik hayattaki mahiyeti irdelenecektir.

02.05.2018 Çarşamba
EF116 17:00