İslam Moral Ekonomisinin Temelleri – Prof. Dr. Mehmet Asutay

“İslam Moral Ekonomisinin Temelleri”
Prof. Dr. Mehmet Asutay

Bu seminerde Müslüman dünyadaki ekonomik kalkınma konusunda yaşanan başarısızlığın sebepleri tartışıldıktan sonra ahlak merkezli bir finansın gelişememesinin sebeplerini inceleyecektir. Mevcut kapitalist finans sistemi içerisinde faaliyet gösteren İslami finans kurumları ile İslam ahlak ekonomisinin arasındaki açılma, ve bu açılmanın sonuçları tartışılacaktır.

1970’li yıllarda kapitalist dünya ekonomik sistemine bir alternatif olarak ortaya çıkan İslam İktisadı arayışları başta İslam ülkeleri olmak üzere dünya genelinde hak ettiği itibara kavuşamamıştır. İlerleyen yıllarda ise bu arayışların giderek azaldığı ve İslam ülkelerinin de kapitalist ekonomik sisteme entegre olma çabasına girdiği görülmektedir. Bu süreçte İslam İktisadı tartışmaları, İslami Finans alanına indirgenerek tartışmanın odağı mevcut ekonomik sistem içinde Müslümanlar için çeşitli finansal araçlar geliştirmeye kaymıştır. İslamın ontolojik ve epistemolojik kaynakları tarafından tanımlanacak hak, adalet ve ahlak ekseninde geliştirilecek bir iktisadi modelin tartışmaların odağının genişletilerek, esaslı, bütünlüklü ve ciddi bir çaba ile ortaya konabileceği açıktır.

26 Nisan 2018 Perşembe
İbrahim Bodur Oditoryumu 17:00