Akif Emre: Fikriyatı – Yar. Doç. Aynur Erdoğan, Öğr. Gör. Levent Baştürk

“Akif Emre: Fikriyatı”
-Yar. Doç. Aynur Erdoğan
-Öğr. Gör. Levent Baştürk

Merhum gazeteci yazar Akif Emre hangi fikriyatın temsilcisiydi? Hangi fikrî alt yapıya sahipti? Bu gibi ana sorulara cevap ararken; kendisinin esasında mühendis olmasına rağmen şehircilik, göstergebilim, edebiyat gibi alanlarda fikriyatını nasıl temsil ettiğini de dinleyeceğiz. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünden Aynur Erdoğan ve Öğretim Görevlisi Levent Baştürk, Emre’nin fikriyatını anlamamızda bizlere yardımcı olacak.

24.04.2018 Salı
İbrahim Bodur Oditoryumu 18:30