Bitcoin: İktisadi ve Fıkhi Boyutlarıyla Sanal Para – Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan, Doç. Dr. Süleyman Kaya

“Bitcoin: İktisadi ve Fıkhi Boyutlarıyla Sanal Para”
Süleyman Kaya & Ahmet Faruk Aysan

Son günlerde oldukça popüler bir konu haline gelen “cripto-currency” (sanal para) kavramı Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr Ahmet Faruk Aysan tarafından iktisadi boyutlarıyla ele alınacak. “Sanal para nedir, yatırım ve ülke ekonomisine katkı açısından nasıl bir potansiyel taşımaktadır?” sorularına cevap aranacak. Programda sanal paranın fıkhi açıdan bir değerlendirmesi de Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Süleyman Kaya tarafından gerçekleştirilecek. Diyanetin Bitcoin fetvası, Müslüman fetva mercilerinin konuya karşı tutumu gibi meseleler mercek altına alınacak. Program sonunda dinleyicilerden alınacak sorulara verilecek cevaplarla konferans son bulacak.

21 Mart 2018 Çarşamba
İbrahim Bodur Salonu 17:30