İslam Düşünce Geleneğinde Eğitimsel Kavramlar – Yusuf Alpaydın

İslam düşüncesinde eğitimsel kavramları konu alan program, İslam düşünce geleneklerinde ve günümüz eğitim uygulamalarında kullanılan temel kavramları tanıtıp üzerine fikir geliştirme amacı taşımaktadır. Tedris, talim, terbiye, mizaç, irade, sorumluluk, üstad gibi kavramlar üzerinde durulacaktır. Bunların yanı sıra talebe-öğretmen ilişkisine de değinilecek olan programımıza tüm arkadaşlarımızı bekliyoruz.

27.11.2017 Pazartesi
GKM Seminer Salonu-2 17:00