İslam Estetiği – Turan Koç

“İslam Estetiği”

Bu etkinlik İslam sanatına dair genel bir bakış açısı sunmayı ve bu doğrultuda güzel, estetik, iyi gibi kavramlar hakkında fikir edindirmeyi amaçlamaktadır.
İslam sanatının estetik ve güzellik anlayışı, onun hakikat, bilgi, iyilik, yararlılık ve yücelik ile ilişkisiyle estetik tecrübe konusu ele alınacak ve İslam estetiğinin kelami boyutları hususunda genel bir perspektif sunulacaktır. İslam sanatı, mana ile suretin uyumudur. Hüsn-i hat, tezhip, mimari gibi geleneksel sanat dallarının bu uyum ile nasıl inşa edildiğine temas edilerek İslam estetiğine giriş mahiyetinde bir açılış konferansı oluşturması hedeflenmektedir.

Turan Koç kimdir?
Turan Koç 1977’de A.Ü. İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Sanat ve edebiyatla ilgili çalışmaları da olan Turan Koç’un yayımlanmış çeşitli çeviri ve telif eserleri mevcuttur.

24 Kasım 2017 Cuma
NH 203 17:00