Çağdaş İslam Siyaseti Düşüncesi Bağlamında Müslüman Kardeşler – Hüseyin Mercan

Bu konferansta “Çağdaş Dünyada İslam’a Bakış” atölyesinin bir alt başlığı olan “Çağdaş İslami Akımlar”dan başta Mısır olmak üzere günümüzde birçok ülkeyi toplumsal ve siyasi anlamda etkileyen Müslüman Kardeşler oluşumunu ve oluşumun kurucusu Hasan El-Benna’yı konuşacağız.


Müslüman Kardeşler

Yirminci yüzyılın en başta gelen siyasal İslam hareketi olan Müslüman Kardeşler (İhvanü’l-Müslimin), bir ilkokul öğretmeni olan Hasan el-Benna tarafından 1928 yılında Mısır’ın İsmailiye şehrinde kuruldu. Mısır’da kurulduğu günden bu yana siyasal süreçlere etki etmenin ötesinde İslam dünyasının diğer pek çok bölgesindeki çağdaş İslami hareketler için de siyasal-ideolojik temel oluşturduğu söylenebilir. Son iki asırda ortaya çıkan ve Afrika ile Orta Doğu’da ciddi bir karşılık bulan hareket aynı zamanda Türkiye’deki hareketleri de derinden etkilemiştir.
17 Kasım 2017
GKM Seminer 2 17.00
Konuşmacı: Hüseyin Mercan