Peygamber Ahlakı – Muhammed Emin Yıldırım

Ahlak en temel şey. Önce ahlak.

“Zaten herkes böyle yapıyor” demeden hareket etmeli, bu dünyada tek başımıza bile kalsak, tek başımıza da bir ümmet olabilmeliyiz.

Cihadın tariflerinden bir tanesi, İslam ile insan arasındaki engeli kaldırmaktır.

Hangi alanda olursanız olun; ister hoca, ister mühendis, ister doktor; İslami bir tavır taşımıyorsanız ne kadar konuşsanız da anlatsanız da bir etkisi olmaz.

Bugün dünya üzerinde Müslümanlar ne kadar değer görüyor?

Artık insanlar Müslümansa güvenilirdir demiyorlar maalesef.

Dünyayı yönetmek isteyenler Müslümanlardan korkmuyor olabilirler ama “İslam”dan korkuyorlar.

Peygamberimiz (sav) zamanında Kur’an dinlenmesin diye teneke çalanlar vardı. Şimdi de varlar. Sen hiç sağa sola bakmadan bildiğin hak yolunda ilerle elinde Kur’an’la, kalbinde imanla.

Peygamberlerin 40 yaşında peygamber olmuş olmalarının üç temel sebebi:

  • Tanınma süresi,
  • Hazırlık süresi,
  • Olgunluk süresinin tamamlanması.

Olgunluk süresi:

23 yaş: Fiziksel olgunluk yaşı

33 yaş: Akli olgunluk yaşı

40 yaş: Ruhi olgunluk yaşı

Tanınma süresi:

40 yıl boyunca kavimleri onları tanıyacak.

Peygamberimize karşı gelmek isteyenler 40 yıl boyunca onu tanıdıkları, ahlakını bildikleri için ona karşı bir şey söyleyemiyorlardı. Çünkü onlar peygamberimizin (sav) hiçbir kötülüğüne, adaletsizliğine, güvenilmezliğine şahit olmamışlardı.

Peygamberimiz (sav) Müslüman’ı, elinden ve dilinden başkalarının emin olduğu insan olarak tanımlamıştı.

Tebliğ söz ile değil, hal iledir.

Peygamberimizin konuştuklarını değil, yaptıklarını konuşuyoruz.

Dil ile değil, yürekten yüreğe kurulur köprü.

Tebliği yerine getirmek için 5 mim lazımdır: Marifet, muhabbet, merhamet, mükellefiyet, muazene.

  1. Marifet: İlk basamak. Bilmeyen temsil edemez. Eğer marifet ufku bizde olsaydı, dünyanın şu hali yüreğimizi yakardı. (Hz. Muhammed (sav)’in “ümmetim, ümmetim” demesi gibi)
  2. Muhabbet: Farklılıklarımıza tahammül edebilmeliyiz. Farklılıklarımıza rağmen birbirimizi sevmeliyiz.
  3. Merhamet: Hiçbir menfaat gütmeden karşımızdakini sevmeliyiz.
  4. Mükellefiyet: Her Müslüman dininin adamıdır. Bu din sadece hocaların değil. Bu din hepimizin. “İnsan bildiğinin hocası, bilmediğinin talebesidir.”
  5. Muvazene: Denge. Dengeli bir ümmetiz. Uçlarda yaşamamalıyız. Bir şeyi ne abartarak olduğundan büyük görmeli, ne de küçümseyerek olduğundan küçük görmeliyiz.

Bu 5 mim olursa tamamdır. Allah bizlere nasip etsin.