Kelam İlmi Işığında Din ve Düşünce – Fikret Çetin

15 Şubat 2016 tarihli “Kelam İlmi Işığında Dil ve Düşünce” adlı konferansımızda, akli ilimlerle iştigal eden Fikret Çetin hocamız öncelikle hakikate ulaşma yollarına ve geleneksel taksime değindi. Bu yolların mütekellimlerin yolları, filozofların yolları, mutasavvıfların yolları ve işrakilerin yolları olduğundan bahsetti.

Hakikate ulaşma yollarına bahsettikten sonra konferansın temel konusu olan mütekellimlerin yoluna değinen Fikret Çetin şu soruyu sordu: Bir şey hakkında önceden inanmış olmamız onun hakkında sağlıklı düşünmemize engel midir?

Bu soruya delillerle cevap vermeye çalışan Fikret Çetin, konferansın devamında kelam ilminin temel önermelerine değinip Tanrı’nın varlığının en sağlam delili olan, mütekellimler tarafından kullanılan hudus deliline de değindikten sonra konuşmasını nihayete erdirdi.

[masterslider id=”15″]