from Texas to the Truth – Najla Tammy Ilhan

Najla Tammy Kepler İlhan, 1971’de Amerika’da Hristiyanlığın ana mezheplerinden birine mensup olmayan dindar bir ailede dünyaya gelmiştir. Hayatında bir şeylerin eksik olduğunu düşündüğünden ve tüm hayatı boyunca sorular sorduğundan bahseden Najla Tammy Kepler, on dokuz yaşında Müslüman oldu. Kendisi 2005’ten beri Türkiye’de yaşıyor. Teksas’tan Hakikate Yolculuk isimli bir kitabı bulunuyor.

BİSAK olarak Najla Tammy Kepler’i ağırladığımız etkinlikte, Najla Hanım kısaca ailesinden aldığı eğitimi, İslam ile tanışmadan evvel neler hissettiğini, hayatındaki eksik parçaları fark edişini; Müslüman olduktan sonra yaşadıklarını anlattı. Tanrı kavramını eskiden ne kadar eksik bildiğini söyleyerek başladı. “Tanrı nasıl aciz olabilir? Biz insanlar aciziz ve Allah’ın ne kadar kusursuz olabileceğini kavrayamıyoruz” diyen Najla Hanım, Hristiyan Tammy’nin ve Müslüman Najla’nın Tanrı ve Allah anlayışından bahsetti.

“İyi olanı yapmamız gerektiği söylenir ama sorun ‘iyi’nin ne olduğunu nasıl kavradığımızda” diyen Kepler, “Hristiyanken, yapılması gereken on kural vardı belki ama bunlar yeterli değildi. İşte bu noktada İslam’ın kuşatıcılığı, hayatın her anında bize yol gösterecek kaidelerinin oluşunun mucizesi devreye giriyor” diyerek önceki inancıyla İslam arasındaki farktan bahsetti.

Hayat tarzından bahsederken, “çocuklarınıza ok atmayı ve yüzmeyi öğretiniz” hadisinden yola çıkarak ok atmaya başladığını anlatan Kepler, bunun vücut ve kalp korelasyonuna çok büyük katkısı olduğunu keşfetmiş. Hatta ok attığı andaki odaklanmasının namazda odaklanmasına da katkısı olduğunu söylüyor ve o andaki “yavaş olmalıyım ve her bir hareketimi düşünerek yapmalıyım” kuralı namazda da geçerli, diyor.

Konuşmasını sonlandırırken, “bir şeyleri değiştirmelisiniz” diyen Kepler, anahtar kelimenin “değişim” olduğunu söyledi. “Türkiye’deki Müslümanlar Allah’ı biliyorlar belki, ama kendi hayatlarında bir değişiklik yapmıyorlar. Allah mükemmel olmamızı değil, çabalamamızı istiyor. Denemeliyiz, çabalamalıyız” diyerek  sözlerini noktaladı.  Soru-cevap kısmının ardından keyifli söyleşimizi bitirdik.