Aliya İzzetbegoviç’in Modernizm Yorumu – Mahmut Hakkı Akın

2016.04.08 Aliya İzzetbegoviçin Modernizm Yorumu - Mahmut Hakkı Akın

“İslam ve Modernleşme Çalışmaları” ekseninde düzenlenen dördüncü konferansta “Aliya İzzetbegoviç’in Modernizm Yorumu” başlığını konuşmak üzere Mahmut Hakkı Akın’ı dinledik. Konferansta Çağdaş İslam düşüncesinin önemli bir temsilcisi olan Aliya İzzetbegoviç’in özellikle Doğu ve Batı Arasında İslam olmak üzere eserlerinde modernizm konusunun nasıl ele alındığı üzerinde duruldu. Kültür ve medeniyet tartışmaları bağlamında modern Batı medeniyeti ve İslam dünyası meseleleri tartışıldı.