Mösyö Şemsettin – Aynur Erdoğan

2016.04.06 Mösyö Şemsettin - Aynur Erdoğan

Yurt dışı eğitimi; Osmanlı modernleşmesinin alanlarının, motivasyonunun,
amaçlarının ve beklenmeyen sonuçlarının izlendiği en önemli uygulamalardan biridir. Bu konuşmada, 19. yüzyıl başlarından cumhuriyete kadar olan süreçte yurt dışı eğitimi üzerinden Osmanlı modernleşmesinin ana eğilimleri ele alınarak özgün tarafları tartışıldı.

Yrd. Doç. Dr. Aynur Erdoğan
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih ve Sosyoloji bölümlerinden 2006 yılında mezun oldu. Sosyoloji bölümünde devam ettiği lisansüstü çalışmalarında Osmanlının yurt dışı eğitim uygulamasını çalıştı. 2014 yılından beri aynı bölümde görev yapmaktadır.