Dünden Bugüne Kültür Dergiciliği Konferans Serisi ve Dergi Sergisi

BİSAK (Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü) 15-18 Aralık 2015 2015.12.16 Dünden Bugüne Kültür Dergiciliği (toplu afiş )tarihleri arasında “Dünden Bugüne Kültür Dergiciliği” başlıklı bir dergi sergisi ve söyleşi dizisi düzenledi. Hedef, dergilere karşı ilgi uyandırmak ve katılımcılara dergi kültürünü aşılamaktı. Fikri ve edebi akımların mutfağı olan ve yine bu akımların nesilden nesle aktarımında büyük rol oynayan dergiciliğin önemi de vurgulanan başka bir husustu.

Bu bağlamda, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsünde üç gün boyunca geçmişten günümüze birçok derginin nüshaları sergilendi.

2015.12.15 İslami Dergiciliğin serüveni - Dünden Bugüne Kültür Dergiciliği Dergi Sergisi

Dergi etkinliği, 15 Aralık’ta Ömer Lekesiz’in  “Türkiye’de İslami Dergiciliğin Serüveni” başlıklı konferansıyla başladı. Ömer Lekesiz’in hoş üslubu ile 20. yüzyılın başlarından günümüze yayın hayatına damga vuran önemli dergileri irdeledik. Bu dergilerde doğan akımlar ve hareketler, dergilerin önemini göstermesi bakımından önemliydi.

2015.12.16 Cins - Dünden Bugüne Kültür Dergiciliği Dergi Sergisi

16 Aralık Çarşamba günü, günümüzde yayımlanan önemli kültür dergilerden biri olan Cins dergisi üzerine İsmail Kılıçaslan, Furkan Çalışkan ve Yusuf Genç ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Garanti Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen keyifli bir söyleşinin ardından soru cevap kısmına geçildi.

2015.12.17 Fayrap - Dünden Bugüne Kültür Dergiciliği Dergi Sergisi

17 Aralık’ta şiirde yeni bir akım başlatan Fayrap dergisi ve dergi çerçevesinde gelişen “popülist kültür” düşüncesi hakkında Elyesa Koytak moderatörlüğünde  Hakan Arslanbenzer ve Eren Safi’yi ağırladık. Popülizm üzerine gerçekleşen söyleşi soru-cevap kısmı ile sona erdi.

2015.12.18 Nihayet - Dünden Bugüne Kültür Dergiciliği Dergi Sergisi

18 Aralık Cuma günü Nihayet dergisi ile etkinlik son buldu. Fatma Barbarosoğlu ve Nazife Şişman ile, günümüz toplumsal sorunlarına cevap aradıkları Nihayet dergisi üzerine söyleşide bulunduk.