Bilim ve Din İlişkisi Üzerine – İshak Arslan

2015.12.11 İshak Arslan - Bilim ve Din ilişkisi üzerine

Batıda modern çağ dini düşüncenin sorgulanmasıyla başlamış ve bilim, din karşısında yeni bir anlayışın temsilcisi görülmüştür. Aslında bu, kadim bir tartışmanın yansımaları olarak yeniden gündeme geliyordu: Bilim ve din birbiriyle çelişir mi? Aralarında nasıl bir ilişki vardır? Bilim, dini düşünceyi sonlandırmış mıdır yahut din bilimle hangi yönlerde çelişir? Akıl, akıl ötesini nasıl anlamalı? Tüm bu sorular siyasi, felsefi, iktisadi yansımalarıyla konudan haberdar dar bir kesimin değil tüm toplumun değişik şekillerde etkilendiği ciddi bir problem olarak önümüzde durmaktadır.

Bilim ve din ilişkisinin tarihine yeniden göz atmak ve günümüzdeki yansımalarını anlamak adına İshak Arslan’la “Bilim ve Din İlişkisi” konferansını gerçekleştirdik. 11 Aralık Cuma günü saat 15:00’te NH302’de yapılan konferansta İshak Arslan yukarıda bahsedilen konulara açıklık getirmeye, önemli soruların muhtemel cevaplarını izah etmeye çalıştı. Konferans soru cevap kısmıyla son buldu.