İslam’da İlim Geleneği – Prof. Dr. Tahsin Görgün

Afiş.704.11.2014 – Demir Demirgil Salonu

Müslümanların varlık kaynağı olan Kur’an-ı Kerim çok muhtelif şekillerde algılanıp hayata geçirilmiştir, ve bu algılayışlar İslam dünyasını kurmuş ve şekillendirmiştir. Tahsin Görgün, İlahi Sözün Gücü kitabı ekseninde Kur’an’ın İslam düşüncesi ekseninde nasıl anlaşıldığını anlattı. Kitabında dil felsefesinin imkanını da kullanan Tahsin Görgün’ün konuyu anlamamıza önemli katkılar sağladığını düşünüyoruz.

Prof. Dr. Tahsin Görgün

Prof. Dr. Tahsin Görgün Ankara İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimi aldı. Berlin Freie Universität’de Sprache-Handlung und Norm (Dil, Davranış ve Hüküm) başlıklı tezi ile doktorasını tamamladı. Halen Türkiye Diyanet Vakfı Araştırmaları Merkezinde (İSAM) araştırmacı ve yönetim kurulu üyesi olarak çalışmaktadır.

One Reply to “İslam’da İlim Geleneği – Prof. Dr. Tahsin Görgün”

Comments are closed.