Ulûm’ul-İslam Seminer Dizisi

2014 yılında başlanan bir seminer dizisidir. Yaşadığımız coğrafyada en önemli sosyal ve akademik fenomenlerden biri olan İslam dini ve medeniyetini doğru bir şekilde ve kaynaklarından öğrenmek isteyenlerin faydalanabilmesi için, önemli entelektüellerin ve ilim adamlarının davet edilerek seçilen kavram bağlamında dinleyicileri bilgilendirmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Gaye, katılımcıları alana dair temel problem ve sorularla yüzleştirmektir.

Bu dizi kapsamında yapılan seminerler: