Genç Bir Coğrafyacı Olarak Immanuel Kant – Yrd.Doç.Dr Ahmet Ayhan Çitil

Coğrafyacı Kant9 Mayıs 2014 / New Hall 101

Konferansta Ele Alınan Sorular
1)David Hume’un “Skeptisizm” ine karşı Kant nasıl bir argüman geliştiriyor? Hume’un “Causality” ve “Correspondence Theory”yi reddeden felsefesiyle nasıl baş ediyor?
2)”Transandantal fail” nedir?
3)Failin, Numen ile Fenomen arasındaki ilişkisi nedir ?
4)Aklın sınırları nelerdir, bu sınırları ihlal ettiği zaman hangi sorunlar ortaya çıkar, akla bir sınır çizmek mümkün müdür?
5)Kantçı etik anlayışının istisnai durumlar karşısında yeterli cevap sunabildiğini söyleyebilir miyiz?

Önerilen Okumalar:
Aydınlanma Nedir? 
Kant’ın Eleştirel Felsefesi