Descartes’ta Ben’in Önceliği – Yrd.Doç.Dr. Aliye Kovanlıkaya

Lecture Series#429 Nisan 2014 – Demir Demirgil Salonu

Konferansta Ele Alınan Sorular
1) Descartes’ın deliliğe dair meditasyonlarında ciddi bir argümantasyon kur(a)mamasının sebepleri, sonuçları nedir?
2) Descartes’ın öznesi tanrının yerine mi geçmiştir?
3) Tanrı ispatındaki sorun ne?
4) Bedenle ruh, madde ile mana arasındaki ilişkiyi nasıl kuruyor, ya da kurabiliyor mu?
5) Kartezyen felsefenin ortaya koyduğu dikotomiler nelerdir?
6) Anti-kartezyen bir felsefe müdafaa etmek özne dediğimiz şeyin var olmadığını iddia etmemizi mecbur mu kılar? (Anti-kartezyenci olursak özneden feragat mı ederiz?)
7) Kartezyen ontolojinin politik neticeleri nelerdir?

Önerilen Okuma : Meditasyonlar