Islamophobıa in/and Western World – Mujahid Dattani

islamofobia17 Mart 2014 – New Hall 305

       Bu semineri terörizm kavramını ve bu kavram kullanılarak ortaya çıkartılan riyakar tavrı daha iyi anlamak için düzenledik. Öyle ki kendilerini birtakım meşruiyetler zemini üzerine bina eden devletlerin, memleketlerinden kilometrelerce uzak topraklarda yüz binlerce insanın ölümüne sebep olmaları uluslararası hukuk tarafından meşru görülebiliyorken; Afganistan’da Arakan’da, Filistin’de bizatihi can güvenliklerini savunan Müslümanlar terörist addediliyorlar. Müslümanlar bu yaftayı gerçekten hak ediyorlar mı, yoksa dünya çapındaki ortak İslamofobik dil mi bu yaftayı üretiyor?

       Bu İslamofobik dili Türkiye üniversitelerinde dahi görmek mümkün: Mesela 27 Şubat 2014’te Boğaziçi Üniversitesinde, benzerleri başka üniversitelerde de tecrübe edilmiş bir olay vuku buldu. Uganda’daki bir yetimhane için açılan yardım kermesine, bir takım “aydın” güruh tarafından, “terörist, cihatçı, katil” örgütlere para toplandığı iftirası atıldı. Bunun da ötesinde kermes, “okuldaki karanlık odakları kovacağız”, “üniversite karanlığa teslim olmayacak” “karanlık dağılacaktır” sloganları ve yazılı pankartlarla protesto edildi, saldırıya maruz kaldı. Bu olayda, İslamofobik dilin nasıl içselleştirildiğine ve en ufak bir olayla nasıl nefret kusma vesilesi kılınabileceğine şahit olduk. 27 Şubat’tan yaklaşık üç hafta sonra, olayın sıcaklığı ve meydana getirdiği provokatif hava soğuduğunda, bu tavrı İngiltere’den konuğumuz Mujahid Dattani ile anlamaya ve tartışmaya çalıştık.

Mujahid Dattani, alanında yetkin bir hukukçu olmasının yanı sıra, yurt dışında özellikle İngiltere’de çeşitli münazaralarda bulunmuş, Müslümanların uluslararası davalarında önemli rol oynayan bir aktivisttir.